Odznaki krajoznawcze zdobywa się zwiedzając miejsca wyszczególnione w poszczególnych regulaminach,  np. Kanonie Krajoznawczym Polski, który stał się prototypem dla autorów regulaminów odznak regionalnych i tematycznych, starając się stworzyć listy miejsc ciekawych krajoznawczo, gdzie turysta powinien koniecznie trafić. Wykazy obiektów są kopalnią wiedzy i warto z nich korzystać przy planowaniu  trasy zwiedzania danego regionu niezależnie czy ktoś zbiera odznaki, czy nie. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oprócz ogólnopolskich można zdobywać ponad 20 różnych odznak regionalnych PTTK.
Opis odznak regionalnych znajduje się na stronie OKK: https://okk.szlakbrdy.bydgoszcz.pl/odznaki/oddzialowe-odznaki-krajoznawcze .