Wszystkich turystów zachęcamy, aby podczas swoich wycieczek zdobywali odznaki PTTK. Oprócz z satysfakcji z samego wyróżnienia stanowią kronikę odbytych wycieczek, zwiedzonych miejsc oraz własnych osiągnięć. Dzięki umieszczeniu w regulaminach poszczególnych odznak kanonu miejsc, które trzeba odwiedzić, otrzymujemy listę najciekawszych lub najbardziej charakterystycznych obiektów z różnych regionów. Odznaki PTTK dzielą się na dwa typy: odznaki turystyki kwalifikowanej (wymagającej wysiłku, umiejętności lub odpowiedniego sprzętu) oraz odznaki krajoznawcze (skierowane na poznawanie kraju (regionu) w zakresie różnych dziedzin, np. historii, geografii, przyrody,archeologii itp). Obydwa typy mogą mieć zasięg ogólnopolski, regionalny lub tematyczny.