Odznaki turystyki kwalifikowanej są udokumentowaniem zdobytych umiejętności, wiedzy i przeżyć podczas wycieczek pieszych (OTP), górskich (GOT), kajakowych (TOK), żeglarskich (ŻOT), jeździeckich (JOTG), narciarskich (GON, NON), motorowych (MOT), na orientację (OInO) oraz podwodnych (OT Podwodnej). Zasady ogólne są podobne dla wszystkich typów odznak. Za odbyte wycieczki przyznawane są punkty, których liczba pozwala zdobyć określony stopień odznaki. Najstarsza z nich to ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1935 r. Górska Odznaka Turystyczna. Jej regulamin pozwala na stopniowe poznawanie gór i doskonale upowszechnia turystykę górską. Z tego też powodu stał się regulaminem wzorcowym dla pozostałych odznak.

W oddziale znajduje się punkt weryfikacyjny GOT: https://trawers.szlakbrdy.bydgoszcz.pl/features/odznaki-turystyczne/weryfikacja-odznak .
oraz odznak krajoznawczych: https://okk.szlakbrdy.bydgoszcz.pl/odznaki/weryfikacja-odznak