Skip to main content

Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy

            Bezpośrednio po oswobodzeniu Bydgoszczy po blisko 150-letnim okresie rządów zaborcy pruskiego, grupa jego światłych obywateli postanowiła powołać oddział powstałego w 1906r. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

            Prace organizacyjne przebiegały nad wyraz sprawnie. Już 24 kwietnia 1920r. Odbyło się w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego przy ul. Św. Trójcy 11 zebranie konstytucyjne oddziału Towarzystwa Krajoznawczego, na którym wybrano zarząd z dr Stanisławem Łabędzińskim jako prezesem. Oddział PTK w Bydgoszczy objął swym działaniem obszar miasta i powiatu bydgoskiego oraz tzw. obwodu nadnoteckiego i wkrótce zdobył wysokie uznanie na polu krajoznawczym oraz jako placówka kulturalno-oświatowa.

            W okresie międzywojennym Oddział Bydgoski należał do przodujących w kraju w dziedzinie wydawniczej , organizacji odczytów i wycieczek krajoznawczych oraz był współorganizatorem muzeum miejskiego. Już w kwietniu 1921 ukazał się „Ilustrowany Przewodnik po Bydgoszczy wraz z mapami miasta i dalszej okolicy” S.Łabędzińskiego.

            Po powołaniu w dniu 4 marca 1951 r. Zarządu Okręgu PTTK w Bydgoszczy zorganizowano przy nim komisje problemowe i turystyki kwalifikowanej. W ich szeregach znalazło się wielu działaczy z działających w Bydgoszczy do końca 1950 r. oddziałów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz  zlikwidowanych związków sportowych, głównie Polskiego Związku Kolarskiego, Polskiego Związku Kajakowego i Polskiego Związku Żeglarskiego, a także harcerze.

            Kolejne reorganizacje struktur regionalnych PTTK wynikały z reform administracyjnych kraju. Z końcem 1990 roku został zlikwidowany Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy, a w 1992 został powołany Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Od 1995 roku zrzeszał wszystkich przewodników działających na terenie miasta.

            Obecnie oprócz Koła Przewodników i Pilotów, w RO działają: Klub Turystów Pieszych „Wędrownik”, Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej "Gryf", Klub Turystów Górskich "Trawers", Klub Krajoznawczy, Turystyczny Klub Seniora,  Koło Turystyczne „Fordon”, Koło Turystyczne „Kujawiak”, KTR „Żegluga Nakło” oraz KTR „Cyklista” Chojnice.