Skip to main content

Misją RO PTTK Szlak Brdy jest promocja i rozwój turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach. W szczególności organizuje i prowadzi wycieczki oraz inne imprezy turystyczne i krajoznawcze, wytycza, znakuje i utrzymuje szlaki turystyczne, kształci i doskonali społeczne oraz zawodowe kadry turystyczno-krajoznawcze, nadaje uprawnienia kwalifikacyjne, dokumentuje oraz popularyzuje działalność wybitnych postaci turystyki i krajoznawstwa, dziejów i osiągnięć PTTK, a także jego poprzedników, prowadzi Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK specjalizującą się w opracowywaniu regionalnych odznak krajoznawczych związanych głównie z Bydgoszczą oraz prowadzi referaty weryfikacji odznak turystyki pieszej, górskiej, rowerowej, "Turysta Przyrodnik"oraz regionalnych odznak krajoznawczych.

Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy w Bydgoszczy powstał 18 października 1991 roku jako oddział środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Inicjatorami jego powstania byli członkowie kadry programowej PTTK: przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy turystyczni oraz liczna grupa krajoznawców.
Od marca 1999 roku posiada status stowarzyszenia, a od lutego 2023 jest Organizacją Pożytku Publicznego. 
Obecnie siedziba oddziału mieści się w Bydgoszczy przy ul. Sienkiewicza 1/I.
Najliczniejszym i najaktywniejszym klubem w oddziałowej działalności programowej jest KTP „Wędrownik”. Drugim co do liczebności klubem jest Turystyczny Klub Seniora. Mamy również dwa kluby rowerowe Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej „Gryf” oraz terenowy Klub Miłośników Roweru „Cyklista w Chojnicach. Nie można też pominąć Klubu Turystyki Górskiej „Trawers”. Ważną dla oddziału i krajoznawstwa jest działalność Klubu Krajoznawczego, który razem z RPK PTTK organizuje obecnie comiesięczne spotkania w Sali klubowej połączone z projekcją filmów lub prelekcjami o tematyce turystyczno- krajoznawczej oraz wycieczki krajoznawcze. W oddziale działają również dwa koła „Koło Turystyczne „Fordon”, a także „Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek”. Pracę klubów oraz kół wspierają: „Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody” oraz „Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej”. Obydwie komisje pracują wspólnie w ramach „Oddziałowego Forum Pieszo- Krajoznawczego”. Pozwala to na współpracę w organizowaniu imprez przez kadrę programową zrzeszoną w naszym oddziale. Prace znakarskie szlaków pieszych nizinnych administrowanych przez oddział wykonuje Grupa Znakarska KP-2. Ostatnią komisją jest „Oddziałowa Komisja Odznaczeń”, która zajmuje się głównie opiniowaniem wniosków na wyróżnienia aktywnych działaczy zrzeszonych w naszym oddziale.
Oddział skupia w swoich szeregach wyszkoloną kadrę w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, specjalistów szkolących młodsze pokolenia w tym kierunku. Umożliwiało to udzielanie specjalistycznych konsultacji osobom piszącym prace magisterskie, dyplomowe, semestralne i. t. p.  Działania wspierane są zasobami biblioteki Regionalnej  Pracowni Krajoznawczej. Zasoby księgozbioru powiększane są co roku dzięki dofinansowaniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, darowiznami od Urzędów Miast, Gmin, Powiatów , a także muzeów i osób prywatnych.