Skip to main content

Władze i Statut oddziału

W dniu 28 maja 2022 r. odbył się XIII Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuowały się nowe władze Oddziału w składzie: